SALA COFFEE TẠI LONG THÀNH & NHƠN TRẠCH
TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN


– Việc làm môi trường hấp dẫn, chuyên nghiệp
? Với các vị trí: QUẢN LÝ, PHA CHẾ, THU NGÂN, PHỤC VỤ
? Nộp hồ sơ ứng tuyển tại văn phòng Sala Lan Anh
Đ/c: , Khách sạn Sala Lan Anh, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, ĐN
Hotline: 0908499079 (089 8682868)
? ? ? WE WANT YOU !!! ?
#salacoffee
#salalananhhotel
#tudonghoathunhap40